Kontakta oss

Forum Uppsala-Örebro

Helena Ågren

Patric Amcoff
Helena Ågren
Chefssekreterare

018-617 40
helena.agren
@ucr.uu.se
Anders Hellström
Projektledare

018-617 40 23
anders.hellstrom
@ucr.uu.sePatric Amcoff
Föreståndare

018-611 16 39
patric.amcoff
@ucr.uu.se


För studieförfrågningar och andra frågor:

info-fuo@ucr.uu.se


Besöksadress:

Forum Uppsala-Örebro
Uppsala Clinical Research Center (UCR)
Dag Hammarskjölds väg 38
751 85 Uppsala

Forum Uppsala-Örebros Lokala Nodnätverk

För lokala frågor vänligen kontakta er lokala nodsamordnare/föreståndare

Lena Ericsson
Inga-Britt Gustafsson
Lisa Söderström
Lena Ericsson
Nodsamordnare
FoU-centrum
Landstinget Sörmland
072-144 10 44
lena.c.eriksson@dll.se


Inga-Britt Gustafsson
Nodsamordnare
CKF
Landstinget Dalarna
023-49 28 21
Inga-Britt.Gustafsson
@ltdalarna.seLisa Söderström
Nodsamordnare
CKF
Region Västmanland
021-481 81 08
lisa.soderstrom@ltv.se
Eva Norgren-Holst


Eva Norgren-Holst
Nodsamordnare
FoU-avdelning
Region Örebro län
019-602 62 17
eva.norgren-holst
@regionorebrolan.seMoa Bülow
Nodföreståndare
UAS FoU-avdelning
Region Uppsala
018-617 02 31
moa.bulow
@akademiska.se


Hanna Fransson
Nodsamordnare
CKF
Landstinget i Värmland
054-19 11 96
hanna.fransson@liv.se

Lise-Lotte Sundgren
Nodsamordnare
CFUG-CKF
Region Gävleborg
026-53 12 27
lise-lotte.sundgren
@regiongavleborg.se

Adjungerade medlemmar till Lokala Nodnätverket:
Uppsala Clinical Research Center: Annika Weréen
Regionala RBC & RCC: Birgitta Sundberg och Sonja Eaker
HTA Camtö: Louise Olsson


Övrig regional rådgivning

Regionalt cancercentrum - RCC 
Rådgivning gällande forskningsstöd kring registerforskning t ex datauttag, regulatorisk rådgivning, biostatistik, information om kvalitetsregister inom cancer mm: Anna Pedersen
Studieservice och forskningssjuksköterskenätverk inom cancer: Birgitta Sundberg

Regionalt biobankscentrum - RBC
Biobanksfrågor, rådgivning, avtal om tillgång till prov, provsamlingar, multicenteransökningar m m: Birgitta Sundberg
För lokala biobankfrågor vänligen kontakta er lokala biobanksamordnare
Landstinget Dalarna, Ulrika Pellas
Landstinget Sörmland, Catharina Löwenmo
Landstinget i Värmland, Hanna Fransson
Region Gävleborg, Carina Hammarfjäll
Region Uppsala, Anna Beskow
Region Västmanland, Marie-Louise Engström
Region Örebro län, Karin Johansson

FoU i Region Örebro
Avdelningen för Kliniska Prövningar (AKP): Jill Kjellberg-Eriksson
Kliniskt Forskningscentrum (KFC): Per Thunberg
Uppsala Clinical Research Center
Rådgivning för kliniska studier, registerforskning och biostatistik mm: : Maria Bertilsson
Utbildningar: Magnus Ringbom