Kontakta oss

Forum Uppsala-Örebro

Helena Ågren

Patric Amcoff
Helena Ågren
Chefssekreterare

018-617 40
helena.agren
@ucr.uu.se
Anders Hellström
Projektledare

018-617 40 23
anders.hellstrom
@ucr.uu.sePatric Amcoff
Föreståndare

018-611 16 39
patric.amcoff
@ucr.uu.se


För studieförfrågningar och andra frågor:

info-fuo@ucr.uu.se


Besöksadress:

Forum Uppsala-Örebro
Uppsala Clinical Research Center (UCR)
Dag Hammarskjölds väg 38
751 85 Uppsala

Forum Uppsala-Örebros Lokala Nodnätverk

För lokala frågor vänligen kontakta er lokala nodsamordnare/föreståndare

Lena Ericsson
Inga-Britt Gustafsson
Lisa Söderström
Lena Ericsson
Nodsamordnare
FoU-centrum
Landstinget Sörmland
072-144 10 44
lena.c.eriksson
@regionsormland.se


Inga-Britt Gustafsson
Nodsamordnare
CKF
Landstinget Dalarna
023-49 28 21
Inga-Britt.Gustafsson
@ltdalarna.seLisa Söderström
Nodsamordnare
CKF
Region Västmanland
021-481 81 08
lisa.soderstrom
@regionvastmanland.se
Eva Norgren-Holst


Eva Norgren-Holst
Nodsamordnare
FoU-avdelning
Region Örebro län
019-602 62 17
eva.norgren-holst
@regionorebrolan.seMoa Bülow
Nodföreståndare
UAS FoU-avdelning
Region Uppsala
018-617 02 31
moa.bulow
@akademiska.se


Hanna Fransson
Nodsamordnare
CKF
Landstinget i Värmland
054-19 11 96
hanna.fransson
@regionvarmland.se

Lise-Lotte Sundgren
Nodsamordnare
CFUG-CKF
Region Gävleborg
026-53 12 27
lise-lotte.sundgren
@regiongavleborg.se

Adjungerade medlemmar till Lokala Nodnätverket:
Uppsala Clinical Research Center: Annika Weréen
Regionala RBC & RCC: Birgitta Sundberg och Sonja Eaker
HTA Camtö: Louise Olsson


Övrig regional rådgivning

Regionalt cancercentrum - RCC 
Rådgivning gällande forskningsstöd kring registerforskning t ex datauttag, regulatorisk rådgivning, biostatistik, information om kvalitetsregister inom cancer mm: Anna Pedersen
Studieservice och forskningssjuksköterskenätverk inom cancer: Birgitta Sundberg

Regionalt biobankscentrum - RBC
Biobanksfrågor, rådgivning, avtal om tillgång till prov, provsamlingar, multicenteransökningar m m: Birgitta Sundberg
För lokala biobankfrågor vänligen kontakta er lokala biobanksamordnare
Region Dalarna, Ulrika Pellas
Region Sörmland, Catharina Löwenmo
Region Värmland, Hanna Fransson
Region Gävleborg, Carina Hammarfjäll
Region Uppsala, Anna Beskow
Region Västmanland, Marie-Louise Engström
Region Örebro län, Karin Johansson

FoU i Region Örebro
Avdelningen för Kliniska Prövningar (AKP): Jill Kjellberg-Eriksson
Kliniskt Forskningscentrum (KFC): Per Thunberg
Uppsala Clinical Research Center
Rådgivning för kliniska studier, registerforskning och biostatistik mm: : Maria Bertilsson
Utbildningar: Magnus Ringbom