Välkommen till Forum Uppsala-Örebro -
regional nod för samordning av kliniska studier

Forum Uppsala-Örebro representerar en av Sveriges största sjukvårdsregioner och har som uppdrag att stötta samverkan inom regionen mellan olika intressenter av kliniska studier och regionala verksamhetsföreträdare för att förbättra processer och underlätta förutsättningarna för att bedriva kliniska studier.

    • Forum Uppsala-Örebro är en resurs för forskare, prövare och forskningssköterskor inom hälso- och sjukvården. Vi erbjuder professionell hjälp inom utbildning, regulatoriska frågor, studiedesign och rådgivning inför genomförande av kliniska studier via sjukvårdsregionens Lokala Nodnätverket.

    • Vi erbjuder företag möjligheten att få assistans i identifiering av kliniker intresserade att delta i kliniska studier inom Sveriges näst största sjukvårdsregion via En Ingång Forum Uppsala-Örebro. Inkomna studieförfrågningar når kliniker inom sjukvårdsregionens alla sju landsting och regioner via det Lokala Nodnätverket i sjukvårdsregionens sju regioner samt genom samarbete med regionala verksamheter såsom t ex RBC och RCC.
Forum Uppsala-Örebro arbetar för att stärka samverkan i sjukvårdsregionen och att tydliggöra regionala behov och incitament för att öka antalet högkvalitativa kliniska studier för sjukvårdsregionens invånare. Forum Uppsala-Örebro ingår i Vetenskapsrådets verksamhet ”Kliniska Studier Sverige”, en samverkan mellan Vetenskapsrådet och Sveriges sex sjukvårdsregioner. 

Forum Uppsala-Örebros vision är: 

”En stark regional infrastruktur för kliniska studier av hög kvalitet som ger bästa möjliga förutsättningar för utveckling av
hälso- och sjukvård, ekonomisk tillväxt och arbetstillfällen. Akademin, hälso- och sjukvården och industrin har en god  samverkan där delarna stärker helheten”


karta
Uppsala-Örebros sjukvårdsregion består av: Landstinget Dalarna, Landstinget Södermanland,
Landstinget i Värmland, Region Gävleborg, Region Uppsala, Region Västmanland och Region Örebro län.


Kontakta Forum Uppsala-Örebro: info-fuo@ucr.uu.se