Hornhinnebank

På Universitetssjukhuset Örebro, USÖ, finns en regional hornhinnebank som ska säkerställa regionens tillgång till hornhinnor för transplantation. Det är en av fem hornhinnebanker i Sverige och USÖ är idag i stort sett självförsörjande av hornhinnor och distribuerar även till andra sjukhus. Landstingen i regionen betalar ett årligt abonnemang och sedan ett styckepris per hornhinna.

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Verksamhetschef Mats Karlsson, Ögonkliniken Örebro


Länkar

Hornhinnebanken i Örebro

Nationella Vävnadsrådet