Regionalt biobankscentrum - RBC

Den del av RCC och som har hand om frågor som berörs av biobankslagen och fungerar som ett centralt stöd till landstingens biobankssamordnare, vårdgivare, forskare, läkemedelsföretag och allmänhet. Detta bl.a. genom att tillhandahålla informationsmaterial och administrera hanteringen av vissa multicenterstudier.
För samråd angående planering och styrning av RBC's verksamhet finns ett Regionalt biobanksråd med representanter från RBC och från landstingen i regionen.

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktperson

Sonja Eaker-Fält, Epidemiolog/forskare, chef för Regionalt biobankscentrum (RBC) Uppsala-Örebro


Länkar

Regionalt biobankscentrum


Dokument

Verksamhetsbeskrivning 2016
Verksamhetsberättelse 2015