Regionalt cancercentrum Uppsala Örebro

RCC har ett övergripande ansvar för att samordna, utveckla och kvalitetssäkra cancervården i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Målet är bland annat att förbättra behandling och omhändertagande av cancerpatienter, förbättra möjligheterna att upptäcka cancer tidigare. RCC arbetar för ett ökat patientinflytande i cancersjukvården, där utgångspunkten är patientens behov.
Ledningsorganisationen utgörs av en styrgrupp med representanter från alla landsting i regionen samt en exekutiv chefsfunktion. Patientföreträdare ska bilda en referensgrupp och ingå i organisationen. Även två företrädare för akademisk forskning ska ingå i organisationen. Med hänsyn till vikten av samarbete mellan forskning och verksamhet.

Dokument

Verksamhetsberättelse 2015

Verksamhetsberättelse för 2014

Sjukvårdsregionens handlingsplaner för standardiserade vårdförlopp

Logga in

Inloggning till biblioteket


Kontaktperson

Johan Ahlgren
tf verksamhetschef RCC


Länkar

Styrgrupp RCC

Regionalt Cancercentrum