Regionens donationsansvarig läkare och donationsansvarig sjuksköterska, REGDAL och REGDAS

Deltidsbefattningar som har i uppdrag att informera och undervisa vårdpersonal vid regionens sjukhus kring frågor om organdonation, för att i förekommande fall organ kan tas tillvara för transplantation. Verksamheten bedrivs i nära samarbete med Donationsrådet, Socialstyrelsen och regionens transplantationskoordinatorer, samt med de transplanterande klinikerna.

Avtal 2018-2019 REGDAL
Avtal 2016-2019 REGDAS

Logga in

Inloggning till biblioteket

Kontaktpersoner

Regionalt donationsansvarig läkare:
Helena Almén, Region Uppsala

Regionalt donationsansvarig sjuksköterska:
Johanna Fridsén, Landstinget Dalarna, Mora Lasarett


Länkar

Donationsrådet

Socialstyrelsen, Organdonation