Regionalt Registercentrum Uppsala-Örebro

Registercentrum för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion består av Uppsala Clinical Research Center, UCR, och RCC Uppsala-Örebro. Mats Lambe, chef för Register och vårdprogram, vid RCC Uppsala-Örebro har uppdraget att vara samordnare.
Registercentrum har i uppdrag att verka för tillkomsten av nya register, skapa synergieffekter i samarbetet mellan register till exempel vid teknisk drift, analysarbete, utdatapresentation, validering, juridiska frågor och stöd till kliniskt förbättringsarbete.

Logotyp UCR
Logotyp RCC

Dokument

Verksamhetsberättelse för 2016 - registercentrumorganisation (RCO) samt UCR och RCC

Verksamhetsberättelse för 2015 - registercentrumorganisation (RCO) samt UCR och RCC

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsberättelse för 2014 - Registercentrumorganisation (RCO) samt UCR och RCC

Logga in

Inloggning till biblioteket


Kontaktperson

Sara Hansson Sektionschef Kvalitetsregister på Uppsala Clinical Research Center, UCR


Länkar

Nationella kvalitetsregister, Registercentrum

Uppsala Clinical Research Center, UCR