Regionalt Registercentrum Uppsala-Örebro

Registercentrum för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion består av Uppsala Clinical Research Center, UCR, och RCC Uppsala-Örebro. Mats Lambe, chef för Register och vårdprogram, vid RCC Uppsala-Örebro har uppdraget att vara samordnare.
Registercentrum har i uppdrag att verka för tillkomsten av nya register, skapa synergieffekter i samarbetet mellan register till exempel vid teknisk drift, analysarbete, utdatapresentation, validering, juridiska frågor och stöd till kliniskt förbättringsarbete.

Logotyp UCR
Logotyp RCC

Dokument

Verksamhetsberättelse för 2016 - registercentrumorganisation (RCO) samt UCR och RCC

Verksamhetsberättelse för 2015 - registercentrumorganisation (RCO) samt UCR och RCC

Verksamhetsplan 2015

Verksamhetsberättelse för 2014 - Registercentrumorganisation (RCO) samt UCR och RCC

Logga in

Inloggning till biblioteket


Kontaktperson

Mats Lambe samordnare för Regionalt Register-centrum Uppsala-Örebro


Länkar

Nationella kvalitetsregister, Registercentrum

Uppsala Clinical Research Center, UCR