Regionala forskningsrådet - RFR

Det Regionala Forskningsrådet etablerades under hösten 2006 och innebär ett avtalsbaserat samarbete kring den kliniska forskningen som bedrivs inom sjukvårdsregionen.
Det Regionala Forskningsrådet ska genom utdelning av anslag till forskningsprojekt stärka den kliniska forskningen samt bidra till ett ökat regionalt samarbete. Med klinisk forskning avses sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.
Avtal har tecknats om fortsatt gemensam regional satsning på klinisk och patientnära forskning 2013-2018.


Verksamhetsberättelse för 2015

Logga in

Inloggning till biblioteket


Föreståndare för det regionala forskningsrådet är professor Katarina Wijk, Region Gävleborg

Kontaktperson

Administratör Annette Östling


Länkar

Regionala Forskningsrådet