skog

Regionala Forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen

Årets utlysning är nu stängd.

Regionala forskningsrådet utlyser årligen forskningsanslag till klinisk forskning för medarbetare vid Landsting/Regioner i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland , Västmanland och Örebro.

Förändring av Regionala forskningsrådet Uppsala-Örebroregionens (RFR) webbsida

Regionala forskningsrådet Uppsala-Örebroregionens (RFR) webbsida har flyttat.
I fortsättningen kommer du att hitta information om och av RFR här på Samverkansnämnden, under Regionala samarbeten och Regionala forskningsrådet U/Ö.

Vad innebär det för mig…

… som sökande?

Som sökande kommer du kunna söka anslag här på sidan eller direkt via länken http://www.researchweb.org/is/rfr, se rutan ”Logga in”. Mer information om hur du söker startstöd eller projektmedel hittar du under sidan Sök anslag.

… som granskare eller läsare?

Som granskare eller läsare kommer du även fortsättningsvis att kunna använda dig av http://www.researchweb.org/is/rfr, se rutan ”Logga in”.

Följande funktioner finns även fortsättningsvis under http://www.researchweb.org/is/rfr, se rutan ”Logga in”.

Regionala forskningsrådet i Uppsala- Örebroregionen

Regionala forskningsrådet i Uppsala- Örebroregionen (RFR) ska genom utdelning av anslag till forskningsprojekt stärka den kliniska forskningen inom regionen. Med klinisk forskning avses sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.
RFR ska bidra till ökad forskningssamverkan inom kliniskt angelägna områden. För att ytterligare stödja klinisk forskning har ”Forum Uppsala-Örebro, Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier” inrättats inom RFR. Som en del i detta arbete har lokala noder bildats för samordning av kliniska studier i sjukvårdsregionens landsting och regioner.
Mer information om Regionala forskningsrådet i Uppsala- Örebroregionen


Exempel på forskning som finansieras av RFR och där samverkan sker mellan Uppsala-Örebroregionens landsting/regioner

Annika Lindström

Möt Annika Lindström, forskare vid Centrum för klinisk forskning Dalarna.
Annika har i sin forskning tittat närmare på hur vi kan förebygga livmoderhalscancer hos äldre kvinnor.
Forskningsprojektet var ett samarbete mellan Dalarna, Uppsala och Örebro.
Läs mer om Annika och andra forskare här

Logga in

Inloggning till Researchweb

Dokument

Avtal

Verksamhetsberättelse

Redovisningshandbok


Föreståndare för det regionala forskningsrådet är professor Katarina Wijk, Region Gävleborg


Kontaktperson

Administratör Annette Östling


Logga in

Inloggning till biblioteket