skog

Regionala Forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen

Regionala forskningsrådet utlyser årligen forskningsanslag till klinisk forskning för medarbetare vid Regioner i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland , Västmanland och Örebro.

Årets utlysning av medel pågår mellan 15 augusti till 15 september.

Regionala forskningsrådet Uppsala-Örebroregionens (RFR) webbsida

Du kan även hitta vår webbsida på http://www.researchweb.org/is/rfr

Som sökande kan du söka anslag här i vänstermenyn eller via rutan ”Logga in”. Mer information om hur du söker startstöd eller projektmedel hittar du under sidan Sök anslag.

Regionala forskningsrådet i Uppsala- Örebroregionen

Regionala forskningsrådet i Uppsala- Örebroregionen (RFR) ska genom utdelning av anslag till forskningsprojekt stärka den kliniska forskningen inom regionen. Med klinisk forskning avses sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.
RFR ska bidra till ökad forskningssamverkan inom kliniskt angelägna områden. För att ytterligare stödja klinisk forskning har ”Forum Uppsala-Örebro, Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier” inrättats inom RFR. Som en del i detta arbete har lokala noder bildats för samordning av kliniska studier i sjukvårdsregionens regioner.
Mer information om Regionala forskningsrådet i Uppsala- Örebroregionen

Exempel på forskning som finansieras av RFR och där samverkan sker mellan Uppsala-Örebroregionens regioner

Kersti Theander

Möt Kersti Theander, docent vid Primärvårdens FoU-enhet, Landstinget i Värmland, leder en forskargrupp som studerat upplevelsen av symtom och funktionsnedsättningar för två stora sjukdomsgrupper, nämligen KOL och/eller hjärtsvikt.
Läs mer om Kersti och andra forskare här

Logga in

Inloggning till Researchweb

Dokument

Avtal 2019-2024

Strategi 2018-2024

Verksamhetsberättelse


Föreståndare för det regionala forskningsrådet är professor Katarina Wijk, Region Gävleborg


Kontaktperson

Administratör Annette Östling


Logga in

Inloggning till biblioteket