skog

Regionala Forskningsrådet i Uppsala-Örebroregionen

Regionala forskningsrådet utlyser årligen forskningsanslag till klinisk forskning för medarbetare vid Landsting/Regioner i Dalarna, Gävleborg, Sörmland, Uppsala, Värmland , Västmanland och Örebro.

Beslut om anslag tas av Regionala forskningsrådets styrelse den 7 december och ni som sökande kommer att få era beslut i slutet av vecka 50.

Förändring av Regionala forskningsrådet Uppsala-Örebroregionens (RFR) webbsida

Regionala forskningsrådet Uppsala-Örebroregionens (RFR) webbsida har flyttat.
I fortsättningen kommer du att hitta information om och av RFR här på Samverkansnämnden, under Regionala samarbeten och Regionala forskningsrådet U/Ö.

Vad innebär det för mig…

… som sökande?

Som sökande kan du söka anslag här i vänstermenyn eller via rutan ”Logga in”. Mer information om hur du söker startstöd eller projektmedel hittar du under sidan Sök anslag.

… som granskare eller läsare?

Som granskare eller läsare kommer du även fortsättningsvis att kunna använda dig av http://www.researchweb.org/is/rfr.

Följande funktioner finns även fortsättningsvis under http://www.researchweb.org/is/rfr.

Regionala forskningsrådet i Uppsala- Örebroregionen

Regionala forskningsrådet i Uppsala- Örebroregionen (RFR) ska genom utdelning av anslag till forskningsprojekt stärka den kliniska forskningen inom regionen. Med klinisk forskning avses sådan forskning som förutsätter vårdens strukturer och resurser och har som mål att lösa ett hälsoproblem eller att identifiera faktorer som leder till ökad hälsa.
RFR ska bidra till ökad forskningssamverkan inom kliniskt angelägna områden. För att ytterligare stödja klinisk forskning har ”Forum Uppsala-Örebro, Regionala Noden för Samordning av Kliniska Studier” inrättats inom RFR. Som en del i detta arbete har lokala noder bildats för samordning av kliniska studier i sjukvårdsregionens landsting och regioner.
Mer information om Regionala forskningsrådet i Uppsala- Örebroregionen


Exempel på forskning som finansieras av RFR och där samverkan sker mellan Uppsala-Örebroregionens landsting/regioner


Möt Göran Isacsson, forskare vid Specialisttandvårdskliniken vid Västmanlands sjukhus. Göran har i sin forskning jämfört den nya apnéskenan med den traditionella, exempelvis om den har samma förmåga att minska på andningsuppehållen och om den är tillräckligt kostnadseffektiv. Forskningsprojektet var ett samarbete mellan Västmanland och Örebro.
Läs mer om Göran och andra forskare här

Logga in

Inloggning till Researchweb

Dokument

Avtal

Verksamhetsberättelse

Redovisningshandbok


Föreståndare för det regionala forskningsrådet är professor Katarina Wijk, Region Gävleborg


Kontaktperson

Administratör Annette Östling


Logga in

Inloggning till biblioteket