Nationella samarbeten

Svenskt Ambulansflyg

Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg ska ifrån år 2020 ansvara för hela Sveriges samlade behov av ambulansflyg transporter med flygplan.
Förbundets syfte är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser.
Det ankommer på förbundet att bland annat:Logga in

Inloggning till biblioteket

Representanter för sjukvårdsregionen

Börje Wennberg (S), Uppsala
Ordinarie ledamot och ordförande

Fredrik Larsson (M),
Värmland Ersättare

Länkar

Svenskt ambulansflyg

Protokoll