Nationella samarbeten

Kommittén för klinisk behandlingsforskning

Kommittén för klinisk behandlingsforskning ska efter nationell prioritering ge stöd åt stora kliniska studier av hög vetenskaplig kvalitet. Studierna ska vara motiverade utifrån hälso- och sjukvårdens behov och det ska vara möjligt att se patientnyttan inom en definierad tidsrymd.

 

Logga in

Inloggning till biblioteket

Representanter för sjukvårdsregionen

Petri Olivius, chef för FoU-centrum/CKF Landstinget Sörmland


Länkar

Kommittén för klinisk behandlingsforskning