Nationella samarbeten

Huvudmannagruppen, NSK-S

Sedan juni 2015 finns det två grupper som ska verka för att hälso- och sjukvården samt socialtjänsten ska få tillgång till en samlad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning:

Arbetet som ska pågå under fyra år leds av rådet för styrning med kunskap där Socialstyrelsens generaldirektör är ordförande. Denna grupp rådgör sen med Huvudmannagruppen som består av förtroendevalda från kommuner och landsting.

Huvudmannagruppen har en viktig roll att fylla, framförallt för att lyfta behov och beskriva behov av och former för statlig kunskapsstyrning i kommuner och landsting/regioner. Huvudmannagruppen kan ses som en garant för statens ambition att utveckla en samlad och behovsanpassad statlig kunskapsstyrning. Huvudmannagruppens underlag för dialog bereds av SKL i befintliga strukturer och fora för kunskapsstyrning.

Logga in

Inloggning till biblioteket

Representanter för sjukvårdsregionen

Ordinarie: Börje Wennberg (S) Region Uppsala
Ersättare: Elisabeth Kihlström (KD) Landstinget i Värmland

Länkar

Huvudmannagruppen, SKL