Nationella samarbeten

Inera - landsting och regioner i samverkan för e-hälsa

CeHis, Centrum för e-hälsa i samverkan, och Inera gick 2014 samman i en gemensam organisation, Inera - landsting och regioner i samverkan för e-hälsa, med ansvar för både beställar- och utföraruppdrag av landstingens och regionernas gemensamma e-hälsoarbete.
Inera har uppdraget att koordinera landstingens och regionernas samarbete för att utveckla och införa gemensamma e-hälsotjänster, teknisk infrastruktur samt gemensamma regelverk och standarder. De gemensamma insatserna ska prioriteras och budgeteras på ett samlat sätt.
Landstingens/regionernas samarbete fastställs i en gemensam handlingsplan och nuvarande handlingsplan gäller 2013-2018.
Sjukvårdsregionen företräds i styrelsen av två ledamöter och i beredningsgruppen av en tjänsteman. Det finns även tre programstyrgrupper med regional representation som stöder arbetet i Inera.

 

Logga in

Inloggning till biblioteket

Representanter för sjukvårdsregionen

Styrelse

Marie-Louise Forsberg-Fransson
Region Örebro län
Fredrik Larsson
Landstinget i Värmland

Beredningsgrupp

Gunilla Andersson
Landstinget i VärmlandLänkar

Inera AB
Styrelseprotokoll
Handlingsplan 2013-2018