Nationella samarbeten

Nationella kompetensgrupper

Nationella samordningsgruppen har beslutat inrätta ett antal nationella kompetensgrupper för viktiga områden.

Representanter för sjukvårdsregionen till respektive grupp nedan.

Nationell kompetensgrupp STRAMA

Thomas Tängdén, Region Uppsala
Annethe Thegel, Region Örebro län

Nationell kompetensgrupp Kvalitetssäkring av webbaserade terapier

Fredrik Holländare, Region Örebro län

Nationell kompetensgrupp Prevention och sjukdomsförebyggande metoder

Ej bildad än

Logga in

Inloggning till biblioteket

Länkar

SKL - Nationella programråd