Nationella samarbeten

Nationell samverkansgrupp för kunskapsstyrning (NSK)

För att öka samverkan på nationell nivå finns Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning (NSK) och NSK-region som är ledningsgrupp för de nationella programråden och utser ordförande, representanter och samverkar vid valet av experter.
Den Nationella Samverkansgruppen för Kunskapsstyrning (NSK) har etablerats som ett gemensamt forum på nationell nivå för myndigheter, SKL, sjukvårdsregioner och vårdens professioner då det fanns ett behov av närmare samverkan.

Logga in

Inloggning till biblioteket

Representanter för sjukvårdsregionen

 


Länkar

Nationell samverkansgrupp