Nationella samarbeten

NT-rådet (Nya Terapier)

NT-rådet är utsett av landstingens hälso- och sjukvårdsdirektörer och rapporterar till styrgruppen för landstingens samverkan kring läkemedel.
Rådet har landstingsmandat att avge rekommendationer om förhållningssätt till nya läkemedelsterapier och beslutar om rekommendationer på samma medicinska grund och etiska plattform som Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV).

Logga in

Inloggning till biblioteket

Representanter för sjukvårdsregionen

Lars Lööf, läkare och professor, Region Västmanland


Länkar

NT-rådet
Protokoll