Nationella samarbeten

Nationella programråd

De nationella programråden arbetar på uppdrag av landsting och regioner att med kunskapsstyrning arbeta för en jämlik vård med samverkan på lokal, regional och nationell nivå.

Representanter för sjukvårdsregionen till respektive råd nedan.

Nationellt programråd för diabetes

Stefan Jansson, Region Örebro län

Nationellt programråd för stroke

Ann Hammer, Region Örebro län

Nationellt programråd för Astma/KOL

Björn Ställberg, Landstinget Dalarna ordförande
Mats Arne, Landstinget i Värmland
Birgitta Göthman, Landstinget Dalarna processledare

Nationellt programråd för Kunskapsstyrning

Mer information finns på SKL:s webbplats

Nationellt programråd psykisk hälsa

Ej klart

Logga in

Inloggning till biblioteket