Nationella samarbeten

Rikssjukvårdsnämnden (RSN)

Bildad på uppdrag av regeringen för att besluta om viss hälso- och sjukvård som ska bedrivas av ett eller två landsting, men med hela landet som upptagningsområde. Regionen företräds av en ordinarie ledamot och en ersättare.
Till Socialstyrelsens enhet för rikssjukvård finns knuten en regional tjänstemannagrupp där varje region utsett representant. Regionsjukhusen har även utsett var sin kontaktperson, som deltar i beredningen av ärenden till RSN.

 

Logga in

Inloggning till biblioteket

Representanter för sjukvårdsregionen

Börje Wennberg
Region Uppsala

Elisabeth Kihlström
Landstinget i Värmland

Marie-Louise Forsberg-Fransson (adjungerad)
Region Örebro Län

Tjänstemannagruppen

Filippa Nyberg
Chef för regionalt cancercentrum
Anders Ahlsson
Universitetssjukhuset Örebro
Björn Ekmehag
Akademiska sjukhuset


Länkar

Rikssjukvårdsnämnden