Nationella samarbeten

Nationella screeningrådet

Det nationella screeningrådet är ett rådgivande organ till Socialstyrelsen. Rådet har en central roll i arbetet med att såväl utarbeta nya rekommendationer som att revidera befintliga rekommendationer om nationella screeningprogram. 

Logga in

Inloggning till biblioteket

Representanter för sjukvårdsregionen

Denise Norström


Länkar

Nationella screeningrådet