Nationella samarbeten

Styrgrupp för landstingens samverkan kring läkemedel

Styrgrupp för landstingens samverkan kring läkemedel är beställarfunktion i landstingens samverkansmodell kring läkemedel:
NT-rådet (nya terapier), livscykelfunktion, förhandlingsdelegation, marknadsfunktion, och samordningsfunktion. Styrgruppen är nominerad och beslutad av landstingsledningarna.

 

Logga in

Inloggning till biblioteket

Representanter för sjukvårdsregionen

Lennart Iselius, hälso- och sjukvårdsdirektör, Region Västmanland


Länkar

Styrgrupp