Barnsjukvård

Specialitetsrådet för Barnsjukvård

Efter 7 år som ordförande i specialitetsrådet för barnsjukvård tackar Christophe Pedroletti för sig. Specialitetsrådet i barnsjukvård Uppsala-Örebroregionen har fått en ny ordförande. Den 10 maj valdes Dr Andreas Ohlin, verksamhetschef för barnkliniken, Örebro universitetssjukhus, till ny ordförande.

UPPDRAG

De regionala specialitetsråden ska ansvara övergripande för att det regionala samarbetet inom ämnesområdet utvecklas i enlighet med beslut i regionens samverkansnämnd. I ansvaret ligger att vid behov tillsätta nödvändiga arbetsgrupper för att bearbeta aktuella frågeställningar samt att följa upp det regionala samarbetet och skriva en kort årsrapport.

Rådens sammansättning ska bestå av verksamhetsföreträdare (verksamhetschef) för aktuell specialitet
från samtliga i regionen ingående landsting. Ordförandeskapet innehas av en av ledamöterna under en mandatperiod om 2 år, med möjlighet till förlängning. Ordförande föreslås av Specialitetsrådets medlemmar, och Regionala kunskapsstyrningsgruppen tillsätter.

Råden bör träffas minst två gånger per termin för att ha möjlighet att uppfylla sitt uppdrag.

Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande i specialitetsrådet

Andreas Ohlin, verksamhetschef för barnkliniken, Örebro universitetssjukhus


Dokument

Presentation av specialitetsrådet
-Powerpoint


Länkar

Akademiska barnsjukhuset

Region Uppsalas kvalitetsdokument

Kompetensstege för sjuksköterskor, Akademiska barnsjukhuset, pediatrik och kirurgi

Kompetensstege för undersköterskor, Akademiska barnsjukhuset, pediatrik och kirurgi