Internmedicin

Specialitetsrådet för Internmedicin

Det regionala specialitetsrådet för internmedicinska specialiteter är en paraplyorganisation med följande grenråd i

Rådet ansvarar övergripande för att det regionala samarbetet inom de internmedicinska specialiteterna utvecklas i enlighet med beslut i sjukvårdsregionens Samverkansnämnd.

I ansvaret ligger att vid behov tillsätta nödvändiga arbetsgrupper för att bearbeta aktuella frågeställningar samt att följa upp det regionala samarbetet och skriva en kort årsrapport.

Rådet arbetar i huvudsak med följande punkter

Kalendarium

År

Datum

Ärende

2016

14 april

Möte Specialitetsrådet, Västerås

20 oktober (heldag)
Möte Specialitetsrådet och verksamhetschefsmöte, Västerås
2015

20-21 oktober
Möte Specialitetsrådet och verksamhetschefsmöte, Enköping Haga slott
16 april kl 12-16
Möte Specialitetsrådet, Västerås

Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande i specialitetsrådet

Åke Tenerz, Region Västmanland