Laboratoriemedicin

Specialitetsrådet för Laboratoriemedicin

Landstingen i Uppsala, Örebro, Gävleborg, Dalarna, Värmland och Västmanlands län har sedan flera år ett etablerat samarbete med regelbundna möten inom laboratoriespecialiteterna klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi/cytologi.

Inom transfusionsmedicin finns ett samarbete i regionen sedan 1985 som även omfattar fler landsting än ovanstående.

Syftet med regionsamverkan inom och mellan laboratoriespecialiteterna är att underlätta och effektivisera vården av patienter som flyttar mellan vårdinrättningar i regionen. Detta sker bland annat genom samordning av metodik och referensintervall, samverkan kring upphandling och utbildning samt kvalitetssäkring av provhantering och arbetsrutiner.

Logga in

Inloggning till biblioteket

Ordförande i specialitetsrådet

Jan Forslid, Region Örebro län


Länkar

Till rådets sida på Landstinget Dalarnas webb