Laboratoriemedicin

Välkommen till hemsidan för regional laboratoriesamverkan!

Landstingen i Uppsala, Örebro, Gävleborg, Dalarna, Värmland Sörmland och Västmanlands län har sedan flera år ett etablerat samarbete inom laboratoriemedicin. Inom transfusionsmedicin finns ett samarbete i regionen sedan 1985 som även omfattar fler landsting än ovanstående.

Syftet med regionsamverkan inom och mellan laboratoriespecialiteterna är att underlätta och effektivisera vården av patienter som flyttar mellan vårdinrättningar i regionen. Detta sker bland annat genom samordning av metodik och referensintervall, samverkan kring upphandling och utbildning samt kvalitetssäkring av provhantering och arbetsrutiner.

Samverkan sker också inom blodgivarrekrytering och specialfrågor för transfusionsmedicin.

Logga in

Inloggning till biblioteket


Länkar

Aktuella upphandlingar